Sedan vi startade museet 2005 har vi åkt runt till skolor, äldreboenden, föreningar, företag och organisationer och berättat om den svenska luffarepoken. Vi erbjuder mobila föreläsningar under perioden november till och med april.

Snacke-Per och Hönsalotta kommer ut och berättar, ca 60-90 minuter. Pris: 5 500 kronor + reseersättning.

Vid de mobila föreläsningarna har vi en mindre utställning med oss.